Kako njegovati dlaku mačke i pse?

2016-07-06 14:05:36

V olimo maziti naše kućne ljubimce. Dodir mekog krzna, će nas umiriti, naši kućni ljubimci obožavaju kad n j ih češamo po glav i , r azbarušamo dlaku . No, da bi ove aktivnosti izazva...

Kako osloboditi psa od krpelja?

2016-07-11 15:03:08

Šetnja s našim kućnim ljubimc o m je najbolje dio dna. No, što učiniti kada ćemo naći na njegov im tijel u...

Kako odabrati kućnog ljubimca? Pas ili mačka?

2016-07-13 12:30:24

Svaki potencijalni vlasni k kućn og ljubimca ima na počet ku težak izbor: pas ili mačka? Tko će biti bolji prijatelj , s kime ću se bolje razumje ti ? Izbor nije lak ni očit i . Moramo shvatiti ono što...

Kakva hrana za pse?

2016-07-13 13:06:40

Jed no od najvažnijih i također najtežih pitanja za vlasnik a ps a je dijeta. Kako osigura ti naš em ljubimc u pravu količinu kalorija, potrebn e za razvoj vitamin e i hranjiv e tvari, a...

Moraš posjetiti